Günümüzde Türk ve global şirketler, dijitalleşmenin tetiklediği bir dönemde rekabet ediyor.  Dijitalleşme teknolojinin inovatif strateji, ürün, süreç ve müşteri deneyimi aracığıyla verimlilik sağlayacak şekilde iş yapış biçimlerine entegre edilmesi anlamına gelir.

Dijitalleşme için, şirket içi yetkinliklerin değişimi, organizasyon yapısından, teknolojiye ve inovasyona bakış açısına, bunun bir kültürel dönüşüm haline getirilmesi, şirketleri rekabette bir adım öne taşıyacak ön koşul haline gelmiştir.

Şirketin gücünü dijitalde

n alan kaynaklarını ve gerekli yönetişim yapılarını kaldıraç olarak kullanma kabiliyeti ise işletmelere rekabet ortamında “çeviklik” kazandırmaktadır. *(Accenture Dijitalleşme Endeks Raporu 2015)

YenidenBiz olarak “Dijitalleşme ve Çevik Organizasyonlar” Panelinde, Boğaziçi Üniversitesi İİB Fakültesi Dekanı Ayşegül Toker’in moderasyonunda, sektörlerinde dijital dönüşümün öncüleri olmuş konuşmacılar;

Gizem Moral – Emlak Jet CEO
Barış Karakullukçu – Direktör Turkcell
Neslihan Olcay – Wavemaker Türkiye Ajans Başkanı ile bir araya geleceğiz.

5 Şubat Pazartesi günü saat 12:00’de ING Bank Genel Müdürlük 57. Alay Konferans Salonu’nda gerçekleşecek panelin ardından YenidenBiz’e destek veren kurumların yöneticilerinin de bizimle birlikte olacağı bir network kokteyli olacaktır.